Het begin.... 

Op een zonnige zondagmiddag in de zomer van 1961 treffen enkele jonge kerels uit Landsmeer en omgeving elkaar op het terras van Robinson. Onder het genot van een pilsje wordt de afgelopen werkweek in de bouw besproken en Teun Fridsma, die al in Amsterdam judode en Jan Bruins praten ook over hun sport, judo, gestimuleerd door de prestaties van het Nederlandse judo wereldwonder Anton Geesink. Tijdens dat gesprek ontstaat, in samenspraak met de eigenaar van Robinson, het idee om in het cafe-gedeelte van de Robinson te gaan judoën. Jan Bruins, uit Purmerend, die judoleraar is en een eigen judomat heeft komt tegen geringe vergoeding op vrijdagavond naar Robinson waar stoelen, tafels en krukken aan de kant gaan, zodat de tatami uitgelegd kan worden en de jongens hun worpen kunnen oefenen. 

De dan 22-jarige Teun Fridsma bespreekt het idee met Joop Meijer, 19 jaar, die hij tijdens een klus tegenkomt en hij weet Joop voor het judo te interesseren. Hiermee hebben deze twee mannen zonder dat zij het zich realiseren het fundament gelegd voor de latere Judoclub Landsmeer. Het nieuws van de judoavonden bij Robinson verspreid zich door Landsmeer en zo krijgen Jan Bruins, Teun Fridsma, Joop Meijer, Jan Kramer en Rinus de Kruijff steeds meer Landsmeerders die mee wilden judoën. 

De trainingsavonden bij Robinson hebben zo'n driekwart jaar geduurd. Het ledental was inmiddels zo gegroeid en er was zo hard getraind dat de tijd rijp was om de krachten onderling eens echt met elkaar te meten in de allereerste clubkampioenschappen. Natuurlijk moesten de behaalde resultaten bekroond worden met een echte beker. Helaas ontstond over de financiering van deze sportprijzen enige onenigheid met de als sponsor gedachte eigenaar van Robinson, er was volgens zeggen geen geld voor en jammerlijk genoeg daardoor gingen de clubkampioenschappen niet door. Maar dit meningsverschil betekende méér, het betekende ook het einde van de trainingsessies op vrijdagavond bij Robinson, maar door de inzet van Teun Fridsma én de medewerking van burgemeester Post, ging het judo in Landsmeer niet verloren. Door bemiddeling van burgemeester Post vonden de judoka's in de gymzaal van de Wagemakerschool een nieuw onderkomen. En dan komt het grote moment, bijna vijftig jaar geleden, in 1962, wordt ten huize van Teun Fridsma de oprichtingsvergadering van Judoclub Landsmeer gehouden. Het eerste bestuur van de jonge vereniging wordt gevormd door: Louis de Kock, voorzitter; Teun Fridsma, penningmeester; Joop Meijer, secretaris en Jan Kramer, lid. Echter ook Miep Fridsma, de vrouw van Teun, mag als drijvende kracht achter dit jonge bestuur niet onvermeld blijven. Ook haar inzet heeft de vereniging zeker in het zadel geholpen. 

Omdat de accommodatie in de school helaas niet altijd beschikbaar was, werd er bij mooi weer ook buiten getraind. Op het grasveld bij De Breek werd een zeil gespannen en daarop werd gejudood, hetgeen de nodige belangstelling uit het dorp trok, goed voor de leden aanwas. Tegen het eind van 1962 telt de Judoclub Landsmeer ruim 100 leden, waaronder een heel bekende naam, die van de jonge Franklin Monteban, de wethouder van Sportzaken. Zo ziet u waar judo al niet toe kan leiden. De club groeit en bloeit en trainer van het eerste uur Jan Bruins wordt vervangen door Joop Vermeulen. In 1965 kan Joop Vermeulen met de eer gaan strijken dat zijn eerste judoka en tevens oprichter van Judoclub Landsmeer, Teun Fridsma, de zwarte band behaalt. 

Ook al had de Judoclub vanaf de start een eigen gezicht en waren de mensen toen al blij dat ze een ruimte ter beschikking hadden om hun sport te beoefenen, er was geen ruimte voor méér. Meer in de zin van uitbreiding van uren, meer in uitbreiding van activiteiten en uiteraard was er ook geen ruimte om het sociale aspect van de vereniging uit te breiden. Uiteraard speelde ook het financiële aspect een rol. De meeste contributie ging op aan huur en er waren weinig mogelijkheden om financiële middelen te genereren. Ook het neerleggen en opruimen van de mat was niet echt zaligmakend. Onder voorzitterschap van Ernst Wormhoudt werd gezocht naar de mogelijkheden voor een eigen clubgebouw. 

In februari 1978 werd de eerste steen van het nieuwe gebouw gelegd door beide hoofdrolspelers, Wormhoudt en Lioen. In augustus van datzelfde jaar was de officiële opening. Met de komst van het nieuwe clubgebouw werd ook ruimte vrijgemaakt voor krachttraining. Een behoorlijke investering werd gedaan in de aanschaf van trainingsapparatuur om de spieren te verstevigen. Al werd de apparatuur aangeschaft om de judoka's de mogelijkheid te geven noodzakelijke kracht op te bouwen, al snel ontstond er een groep van jonge kerels die zuiver en alleen voor de gewichten kwamen. Na de uitbreiding van het clubgebouw is het krachttraining uit het zicht en een beetje in de anonimiteit gekomen, toch wordt er heden ten dage nog steeds door meerdere mannen en vrouwen serieus gewerkt aan de stroomlijning van het lichaam. 

In de afgelopen jaren zijn er in onze Dojo in het sportpark, steeds meer activiteiten bijgekomen en ook weer verdwenen. Tai Jitsu, Karate, Kracht-training, Kick Boxing, Aikido, Dames- en Herengym, Aerobics, Steps en nog meer. Toch is het Judo altijd gebleven voor klein en groot. Ook kampioen Koen van Nol sloeg zijn eerste band om bij de Judoclub Landsmeer! De Judoclub mag zich op dit moment verheugen op een groot ledental en is nog steeds groeiende! Waaruit geconcludeerd kan worden dat Judo nog steeds leeft! 

Naast de verschillende sporten zijn in de afgelopen 50jaar ook een aantal trainers de revue gepasseerd. Zoals u reeds heeft kunnen lezen, is Jan Bruins de eerste trainer van onze judovereniging geweest. Deze werd opgevolgd door Joop Vermeulen, onder wiens leiding TeunFridsma zijn zwarte band haalde. Na Vermeulen is André van Vugt de drijvende motor binnen de judovereniging waar het op technische zaken aankomt. Hier komt Joop Meijer weer terug en pakt zijn oude liefde weer op en na enige tijd als leraar op de mat. 

Dan verschijnt vervolgens Herman Debrot, sportinstructeur in de Bijlmerbajes en meervoudig Nederlands Kampioen. Mede dankzij de eigen dojo en de inspanningen van Herman op meerdere disciplines verdubbelt het ledenaantal en floreert de vereniging onder diverse bestuurders. Herman begon zijn eigen sportschool en wij kregen Stanley Heerenveen als hoofdtrainer. Jeroen Alberding nam vervolgens weer het vaandel over van Stanley en gaf die vervolgens weer door aan Ad Ente. In de jaren negentig kreeg de judovereniging de jonge Mischa van Stee als trainer. Nu in het jaar 2017 kunnen we al weer ruim 17 jaar genieten van de gedreven en betrokken trainer Willem van Heest die zijn sporen als judoka en zeker als mens heeft verdiend. Ook Nico van der Pijl, trainer, klusjesman, entertainer evenals zijn vrouw Gemma behoren tot de kanjers van de Judoclub. Over jaren praten we net als de 'oude' garde over die mensen, die net als vroeger het hart op de goeie plaats hebben. Laten we daar allen maar een voorbeeld aan nemen!