Op vrijdagavond 17 maart heeft de algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering is er terug gekeken op de verrichtingen van het bestuur in het afgelopen jaar. Er is een nieuwe kascommissie opgesteld en er heeft een bestuurswissel plaatsgevonden. De functie van penningmeester wordt komend jaar vervuld door Jeroen Olijrhook en de functie van vice-voorzitter door Jolanda Vet. Marcel Spoelstra en Rikus de Lange zijn uiteraard bedankt voor hun inzet het afgelopen jaar!

Tijdens de ledenvergadering was het indrukwekkend hoe het bestuur de administratie en het bestuurswerkzaamheden van de judoclub heeft geprofessionaliseerd. Meer kunt u hierover lezen in het bericht van de penningmeester. Ook het jaarverslag is zeker de moeite waard om door te lezen!

Het bestuur bestaat komend jaar uit Martijn de Boer (voorzitter), Jeroen Olijrhook (penningmeester), Alex Kuiper (secretaris), Jolanda Vet (vice-voorzitter) en Freek de Miranda (algemeen bestuurslid).