Lid worden of opzeggen

Iedereen heeft de mogelijkheid om eerst 2 of 3 keer mee te komen trainen voordat je lid wordt!

Heeft u besloten om lid te willen worden van onze vereniging, dan kunt u het machtigingsformulier invullen. Klik op de volgende link: machtigingsformulier om het formulier te downloaden. Uw inschrijving is pas compleet nadat het formulier volledig ingevuld, ondertekend en bij ons in bezit is. Het machtigingsformulier kunt u of in de ideeënbus deponeren, welke te vinden is in de kantine van Judoclub Landsmeer, of na het inscannen/fotograferen opsturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wilt u een lopend lidmaatschap beëindigen, dan kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Tarieven

Een van de voorwaarden die verbonden is aan het lidmaatschap van Judoclub Landsmeer, is dat ieder kwartaal bij vooruitbetaling het lesgeld voor de betreffende sport voldaan dient te worden. Het lesgeld voor de betreffende sport dient in overeenkomst te zijn met de bedragen die op deze deze pagina zijn vermeld. Deze tarieven gelden vanaf 1 april 2017.

Judo (tot 16 jaar) €46,00

Judo (vanaf 16 jaar) €65,00

Boksen €82,50

Krachttraining €60,00

Conditietraining €72,50 

Bepalingen en voorwaarden

De bepalingen en voorwaarden die zijn verbonden aan het lidmaatschap van Judoclub Landsmeer zijn: 

  1. De leden dienen zich te houden aan de clubreglementen. 
  2. Het lid beoefend de sport geheel voor eigen risico en heeft daarom geen recht op vergoeding van geleden schade, letsel en zoekgeraakte kleding stukken of voorwerpen. 
  3. Het lesgeld (zie tarieven) wordt ieder kwartaal per automatische incasso geïnd. Een andere wijze van betalen is niet mogelijk. Indien in de loop van een kwartaal wordt ingeschreven zal de contributie na rato van weken worden geïncasseerd.
  4. U (of ouder/verzorger indien minderjarig) dient het machtigingsformulier in te vullen, ondertekenen en in de ideeën bus te deponeren. De ideeen bus hangt in de kantine van JCL. Daarnaast dient het onderstaande digitale inschrijfformulier in te worden gevuld.
  5. Indien het lesgeld niet voor het einde van het betreffende kwartaal op de rekening van JCL is bijgeschreven, kan de leerling de toegang tot de les worden ontzegd tot betaling heeft plaatsgevonden. De achterstallige contributie is in 1 keer vorderbaar.
  6. De contributie dient ook te worden voldaan indien het lid om welke reden dan ook niet deelneemt aan de les(sen).
  7. Opzegging kan alleen vóór aanvang van een nieuw kwartaal.